YTD 73-76-1

Htown +9

Miami -2

Wash +7

GSW +9

Portland +8.5

Sactown +6